Estudi sobre la qualitat de l’aire interior a Espanya

Segons un estudi realitzat pel Consell General de l’Arquitectura Tècnica d’Espanya (CGATE), el 58% dels habitatges espanyols són poc saludables en relació a la qualitat de l’aire interior (CAI).

Podeu consultar un article sobre l’estudi en aquest enllaç.

L’estudi ha mesurat en continu la concentració de CO2 les 24 hores i durant 9 dies a 31 habitatges ubicats a diferents punts de l’Estat Espanyol. Catalunya no està representada a l’estudi.

La referència per establir els nivells adequats de qualitat de l’aire interior es prenen d’El Codi Tècnic de l’Edificació, que marca que la concentració mitjana anual a l’interior d’un habitatge ha de ser menor de 900 ppm.

L’estudi considera que per sota de 900 ppm estaríem en un habitatge saludable, i de 900 a 1.600 en un habitatge desfavorable. A partir d’aquests valors estaríem en nivells que van del preocupant al molt greu.

Pel que fa a l’estàndard SBM-2015 que marca la baubiologie, el valor que es considera adequat és per sota de 600 ppm (no significatiu).

La baubiologie pren com a referència la natura, en la que la concentració de CO2 el 2015 era de 400 ppm. Aquesta concentració a anat augmentant gradualment els darrers anys.

Actualment la concentració de CO2 atmosfèric, és a dir el que naturalment tenim al planeta, és de 421,45 ppm (NOAA, abril 2021).