REHABILITACIÓ ENERGÈTICA AMB FONS NEXT GENERATION

Hem fet la rehabilitació energètica d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sant Iscle de Vallalta.

Què hem fet?

Hem Millorat les condicions de confort de aprofitant els murs de tàplia i la coberta de teules.
Hem obtingut l’ajut màxima per habitatges dels fons Next Generation.: 11.600 €.

Què hem aconseguit?

La Teulada ha passat d’una transmitància tèrmica de 5,31 W/m2ºK a una de 0,21 W/m2 ºK !
Les finestres i balconeres existents de fusta han passat d’una transmitància tèrmica de 5 W/m2K a 1,52 W/m2K !
L’estufa de pellets estava ha passat de tenir un rendiment del 21,8 % al 78,2 %.

Més info amb imatges aquí!