Mesurament d’electro contaminació d’un habitatge a Sant Gervasi (Barcelona)

Mesurament d’electro contaminació d’estat actual d’un habitatge a a Sant Gervasi (Barcelona) per recollir dades de cara a la seva reforma integral.

Els valors de referència segueixen el SBM2015 de l’IBN, en el cas dels COV se segueixen els de Kaiterra.

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns, mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors forts: 5,1 V/m a un dormitori, degut a la instal·lació elèctrica del veí.

Referent als camps magnètics alterns, tenim valors dèbilment significatius: 38 nT, a un dormitori.

Referent a les ones electromagnètiques, tenim valors forts: 720 µW/m2 a un dormitori degut a la proximitat d’antenes de telefonia mòbil.

Referent als camps magnètics continus, tenim valors forts: desviament de 5,65 µT, a un dormitori a causa d’un reforç estructural de l’edifici a la zona on hi ha el capçal del llit.

Referent a la radioactivitat, tenim valors que no mereixen cap consideració: -17% d’augment de la tassa d’impulsos a un dormitori.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

Camps magnètics continus: hauríem d’estar per sota d’una desviació de 2 µT i idealment per sota de 1 µT.

Radioactivitat: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 70% i idealment per sota de 50%.

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: apantallament de la paret en contacte amb els veïns, a càrrec d’un expert.

Ones electromagnètiques: apantallament de dormitoris en les seves parets de façana, a càrrec d’un expert.

Camps magnètics continus: allunyar el llit del reforç estructural.