L’arquitectura i l’urbanisme influeixen en la salut de les persones! Sessions a BAU Centre Universitari de Disseny

L’arquitectura i l’urbanisme influexien en la salut de les persones! Sessions a BAU Centre Universitari de Disseny.

La ciutat més antiga que s’ha identificat és de fa 9.000 anys, a l’actual Turquia, però la primera xarxa de ciutats es considera que apareix fa 7.000 anys a Mesopotàmia. Malgrat això, la majoria d’activitats es seguiran realitzant en espais exteriors fins que a mitjans segle XVIII comença la revolució industrial i amb ella un gradual desplaçament de les activitats humanes cap als espais interiors. Actualment, als països anomenats desenvolupats, les persones es considera que passen el 90% dels temps dins d’espais interiors.

El gènere Homo ha viscut principalment en espais exteriors 2.790.000 anys… Quin és l’entorn natural de les persones? Dissenyem espais interiors però no hem d’oblidar que el nostre cos i el nostre metabolisme ha passat la major part de la seva evolució a l’exterior: des del punt de vista de la salut, el millor interior s’emmiralla en l’espai exterior.

L’última setmana de novembre de 2021 vàrem fer un cicle de tallers amb l’alumnat del Màster en Disseny d’Interiors a BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona. Els estudiants són professionals de l’àmbit de l’arquitectura i la salut i aquest cicle de tallers s’ha emmarcat al mòdul 3 : Materialitat i Condicionament, concretament la part de bioconstrucció: espais saludables (confort i benestar) i sostenibilitat (energia i espai, petjada ecològica, reciclatge, reutilització).

Sota el títol de L’arquitectura i l’urbanisme són dos factors que influeixen en la salut de les persones, s’ha volgut posar de manifest com les decisions urbanístiques i arquitectòniques tenen una importància decisiva en la definició del benestar, confort i salut de les persones que habiten les ciutats. S’ha debatut com el concepte de salut, ciutat saludable, supera àmpliament la noció de salut física per abastar també el benestar, la inclusivitat, l’accessibilitat, l’empatia entre col·lectius diferents, les relacions socials equitatives, etc.

En una primera sessió s’han recollit alguns exemples històrics de com decisions o propostes d’urbanisme i arquitectura han influït en l’aire, l’aigua i la llum dels nostres entorns construïts.

En una segona sessió s’han descrit un seguit de factors ambientals sobre els que l’urbanisme i l’arquitectura poden influir per crear entorns saludables: aire, llum, bioelectricitat, confort tèrmic, so, activitat, aigua i materials.

Les sessions s’han dinamitzat amb l’aplicació de participació instantània als tallers Menti.

L’objectiu és ampliar la visió crítica dels efectes sobre la salut de les persones que tenen les decisions de disseny i es vol empoderar els participants per a que s’afegeixin de manera informada a l’acció de Fer que la nostra ciutat sigui més saludable.

Aquestes sessions han rebut una subvenció dins la Convocatòria General de Subvencions 2021 de l’Ajuntament de Barcelona, dins l’àmbit d’Ecologia, urbanisme i mobilitat inclòs al programa de Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme amb perspectiva de gènere que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, segura, saludable i sense barreres.