BIOHABITA! assisteix a una jornada sobre contaminació lumínica

QUÈ Contaminació lumínica: de la dada a la mesura d’impactes i afectacions
ON Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
QUAN 10 de març de 2016

L’APUNT: Ariadna García, investigadora del CREAL, va anunciar que estan obrint una via per a estudiar com afecta la il·luminació nocturna a la salut de les persones. L’estudi es basa en l’anàlisi dels efectes que pot tenir sobre la salut l’entrada als habitatges durant la nit de llum provinent de l’enllumenat urbà.