BIOHABITA! Assisteix al Curs d’Introducció nZEB

QUÈ Curs d’Introducció nZEB

ON Seu de l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya)

QUAN Des d’el 24 d’octubre  fins al 30 de novembre de 2017

 

Les entitats ICAEN, IREC, Leitat, Eurecat i CIMNE, organitzen la 3a edició del curs sobre edificis de consum d’energia gairebé zero (nZEB).

Els edificis de nova construcció seran edificis de consum d’energia gairebé zero a partir del 31 de desembre de 2020, segons la directiva europea 2010/31/EU relativa a l’eficiència energètica dels edificis. En el cas dels edificis públics, l’obligació s’avança dos anys, al 31 de desembre de 2018.

Aquests edificis tenen un elevat nivell d’eficiència energètica, i la quantitat quasi nul·la o molt baixa d’energia requerida ha d’estar coberta en àmplia mesura per energies renovables.

BIOHABITA! ens hem inscrit a aquest curs, on s’exposen els factors que influeixen en el disseny i construcció dels edificis nZEB.

Organitzat en 6 sessions, s’explica el marc normatiu, quins factors cal tenir en compte al dissenyar l’envolupant d’un edifici amb elevada eficiència energètica, quines són les instal·lacions convencionals i d’energies renovables més adients, i quin paper juga la gestió energètica per a què aquests edificis, un cop construïts, realment consumeixin poca energia.