BIOHABITA! participa a bioCULTURA BARCELONA 2015

BIOHABITA! participa a bioCULTURA dins de les JORNADES DE BIOLOGIA DE L’HÀBITAT. SISTEMES CONSTRUCTIUS, TÈCNIQUES, MATERIALS a l’apartat SALUT EN L’HÀBITAT, amb dues xerrades el diumenge 10 de maig:

Fes més saludable casa teva! Contaminants atmosfèrics [Diumenge 10 maig/ 15:00/ Sala 1]

Fes més saludable casa teva! Electrocontaminació [Diumenge 10 maig/ 16:00/ Sala 1]

 

Les jornades són organitzades per ECOHABITAR i l’Institut Espanyol de Baubiologie

 

RETALL PORTADA-GUIA D'ACTIVITATS-BIOCULTURA-1

Extracte GUIA ACTIVITATS BIOCULTURA 2015-BCN