Biohabita! S’adhereix al PROTOCOL sobre ASSETJAMENT SEXUAL promogut per la XES

Biohabita! S’ha adherit al PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE GÈNERE, D’IDENTITAT I EXPRESSIÓ DE GÈNERE, O DE PREFERÈNCIA SEXUAL 2021-2025, i el 14 de juliol 2021 hem assistit a una sessió de formació a la XES per poder aplicar-ho a la nostra entitat.

El protocol té l’objectiu d’establir mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament i proporcionar elements que facilitin la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, i així poder-les abordar de forma immediata i efectiva. Aquest protocol incorpora un procediment estandarditzat per donar curs a denúncies d’assetjament per garantir una resolució que situï en el centre la reparació de la persona o persones que han patit assetjament i la responsabilitat col·lectiva en l’erradicació d’aquestes conductes.