Implementem noves eines de treball: Libre office /thunderbird /calendari i contactes/…-ENFORTIM 2021

Amb l’ajut de les sessions formatives del servei #fesElSalt de CommonsCloud ja tenim instal·lat als nostres ordinadors el programari lliure de LibreOffice i Thunderbird. També podem treballar ja amb el calendari de l’oficina de CommonsCloud.

El LibreOffice és un paquet ofimàtic de codi lliure per a Windows, Macintosh i Linux. Incorpora 6 programes per cobrir totes les necessitats de producció de documents i processament de dades: Writer, Calc, Impress, Draw, Base i Math. L’assistència i documentació és lliure gràcies a la comunitat, usuaries dedicades, col·laboradores i desenvolupadores.

El Thunderbird és un client de correu electrònic, de notícies, de xat i de calendari de codi lliure i fàcil de configurar i personalitzar. Un dels principis fonamentals del Thunderbird és l’ús i la promoció dels estàndards oberts.

Aquesta migració s’ha realitzat amb l’assessorament de Commonscloud i és part del projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona a través d’una subvenció del programa Enfortim: Enfortiment i Reactivació de l’ESS 2021.