Què fem – Arquitectura saludable

Us donem pautes d’arquitectura saludable perquè us relacioneu amb els edificis i els entorns construïts d’una manera sana, tenint en compte els materials que formen aquests entorns, les tecnologies que s’hi utilitzen i els hàbits d’ús que s’hi desenvolupen, amb una especial atenció a la bioconstrucció i la sostenibilitat.

Volem aconseguir que les persones visquin en un entorn sa i que la seva vida i aspiracions es desenvolupin en harmonia amb el planeta terra.

Som Assessoria en Bioconstrucció IEB, tenim el segell de qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona, formem part de Bihho, la xarxa d’Especialistes en Mesuraments de Baubiologie per l’IEB-IBN.

Desenvolupem el nostre treball en 3 àmbits:

Assessorament en arquitectura saludable

Us assessorem sobre la manera d’aconseguir aquest entorn saludable.

Com ho fem? Observem, analitzem i proposem els canvis que el vostre entorn necessita per esdevenir un lloc desitjable.

Més informació

Difusió i formació

Us informem sobre les característiques que ha de tenir un entorn saludable per viure

Com ho fem? Fem xerrades i tallers per difondre els avantatges de la vida en un entorn sa: el millor lloc per desenvolupar la vostra vida.

Més informació

Mesuraments

Mesurem els paràmetres físics que defineixen el vostre entorn per avaluar l’impacte que tenen en la salut.

Com ho fem? Mesurem les radiacions, els contaminants atmosfèrics i microbiològics a l’interior dels edificis, tot seguint el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 de l’IBN-IEB.

Més informació