Ja formem part del núvol cooperatiu! ENFORTIM 2021

Ja hem migrat tots els nostres arxius de treball a CommonsCloud.coop: un servei de núvol cooperatiu, tecnoètic que desenvolupat amb programari lliure integra diferents eines digitals per treballar de manera àgil i eficient. És respectuós amb la privacitat i està produït per cooperatives de proximitat. Les persones i entitats usuàries som sòcies que mancomunem eines per resoldre col·lectivament les nostres necessitats tecnològiques.

Es basa en els principis de l’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat. És una alternativa a l’oligopoli de núvols corporatius, com Google Drive, Amazon Drive, Microsoft One, Apple iCloud o Dropbox, que desempoderen les persones usuàries i els generen dependència.

Un núvol digital cooperatiu amb diferents serveis i eines digitals de programari lliure, descentralitzades, curoses amb la privacitat i dotades d’una política d’ètica de dades. Entenem que només des del cooperativisme obert i procomú, podem contribuir a una major autonomia tecnològica de i per a les persones.

Aquesta migració és part del projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona a través d’una subvenció del programa Enfortim: Enfortiment i Reactivació de l’ESS 2021.