MILLORA LA TEVA OFICINA: PSICOLOGIA DE L’ESPAI…

Saps quin és l’espai en el que les persones es senten millor?

Els éssers humans han passat la major part de la seva evolució a l’exterior i en contacte amb la natura, que és l’ambient al que metabòlicament i mentalment estan habituats. Per contra, actualment passem la major part del nostre temps en espais interiors i allunyats dels elements que defineixen un entorn natural (formes, colors, sons…).
En relació a la psicologia ambiental o de l’espai, s’ha de tenir en compte que el nostre cos es relaciona amb l’ambient físic i social que l’envolta a través dels sentits. A partir de la percepció de la llum, colors, proporció, escala, configuració, materials i acústica dels espais interiors els nostres sentits construeixen les nostres sensacions, que finalment determinen el grau el benestar, confort i salut.
Actualment la teoria de la biofília podriem considerar que és l’estratègia que dóna més eines per aconseguir un espai òptim en relació al benestar, confort, salut i productivitat de les persones.

El nostre cos reacciona segons l’espai que l’envolta
Segons com sigui aquest espai interior hi haurà una reacció del nostre cos i de la nostra ment ja sigui d’aclimatació (benestar) o de rebuig (malestar).

Quin és l’objectiu que hem de perseguir?
Augmentar el contacte amb elements que ens relacionin amb entorns naturals i promoure espais suggeridors i amb una identitat que atregui a les persones usuàries.
Crear un ambient de treball positiu i eficient.

Des de Biohabita! us podem ajudar:
Anàlisi de l’espai i implementació d’estratègies de biofília i de disseny d’interiors que impactin positivament en el benestar de les persones.

Mira aquest vídeo!

 

Photo by David Clode on Unsplash