MILLORA LA TEVA OFICINA: RELACIONS PERSONALS

Saps que la qualitat de l’entorn de treball depèn del lloc i de les persones amb les que  interactuem?

La relació entre cos i entorn és complexa i enriquidora. Ens relacionem amb l’ambient físic i social que ens envolta a través dels sentits. En els espais de treball ens trobem amb sistemes formats per persones diverses, amb interessos i sensibilitats diferents, amb qui generem un teixit de relacions a través de la comunicació, la nostra posició en el grup, els espais de treball i molts altres elements.

Les relacions personals a la feina afecten el nostre benestar, confort i salut
Quan els elements d’aquest teixit generen una manca de salut relacional, apareixen expressions del nostre cos que són indicadors: estrès, ansietat, desmotivació, tensions en les relacions, mala comunicació, etc.

Quin és l’objectiu que hem de perseguir?
Tenir cura i millorar la salut en les relacions perquè les persones assoleixin el seu màxim potencial . Saber fer front a situacions que requereixen una exitosa adaptació per poder treballar de manera productiva i contribuint a la comunitat organitzacional i social.

Des de Biohabita! us podem ajudar:
Bé, en realitat des de Biohabita! Ens coordinarem amb col·laboradors que treballen aquests aspectes i entre tots aconseguirem una aproximació holística que integri el major nombre de paràmetres.
Segons els casos, treballarem l’acompanyament sistèmic a equips, l’assessorament individual, la gestió de conflictes i la gestió del canvi. Reflexionarem per aconseguir la millora i innovació dels models organitzatius. S’utilitzaran models d’observació, resposta i estímul per generar solucions adaptades a l’equip, activitats físiques anti-estrès, mindfulness i ioga.

Mira aquest vídeo!

 

Photo by Clay Banks on Unsplash