Nova eina de treball: Formularis Lime Survey. ENFORTIM 2021

Ja hem fet la formació per poder treballar els formularis a través d’una nova eina feta amb programari lliure: Lime Survey.

Una eina de formularis i enquestes online per entendre millor a la gent, obtenir informació sobre les seves opinions, interessos i el que motiva les seves decisions. També per fer avaluacions, consultes o inscripcions a activitats.

Una eina de formularis avançada i tecnoètica. Ens permet deixar de banda les eines de formulari de les corporacions que fan males pràctiques de comercialització i processament de dades de les persones enquestades. I podem disposar d’una eina avançada, tant per la varietat de tipologies de pregunta com per les possibilitats d’exportació i de presentació de dades.

Aquesta migració s’ha realitzat amb l’assessorament de Commonscloud i és part del projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona a través d’una subvenció del programa Enfortim: Enfortiment i Reactivació de l’ESS 2021.