Consultori ginecològic a Barcelona

Biohabita! conjuntament amb l’enginyeria ORDEIC hem dissenyat un consultori ginecològic a Barcelona.

S’ha tingut especial cura en l’ambient lumínic de l’espai.

Pel que fa a la il·luminació natural i atès que les necessitats visuals de les tasques mèdiques només es podien assolir amb il·luminació artificial, s’ha mirat de maximitzar la sensació de contacte amb l’exterior.

S’ha envidrat tota la façana i s’hi han instal·lat vinils translúcids per protegir la intimitat interior. Una de les 3 consultes, la sala d’espera i la recepció donen directament a l’exterior a través d’aquesta façana.
Per a les altres 2 consultes, serveis higiènics i zones d’instal·lacions, s’han col·locat targes de vidre sobre les portes per mantenir una connexió amb la llum natural.

Pel que fa a la il·luminació artificial, s’han implementat 3 nivells d’il·luminació.

Per a crear un ambient càlid dirigit específicament per a les pacients, s’han utilitzat tires led associades a muntants de fusta amb una temperatura de color de 3000k.
S’ha volgut crear un espai íntim i acollidor a la zona d’exploració, dins de cada consulta.

Per a facilitar el treball de les facultatives s’han col·locat llums suspesos a la taula de treball, amb una temperatura de color de 4000k.
A la zona d’esploració s’ha col·locat una tira led oculta al mobiliari per il·luminar l’àrea a on es situen els accessoris de treball. La seva temperatura de color és de 3000k.

Com a il·luminació general, s’han utilitzat downlights amb una temperatura de color de 4000k.

Contractista Reviha
Consultor lumínic Garviled
Enginyeria ORDEIC

Render de colors falsos

Plànol de lux