detecció d’humitats a un local en planta baixa al Poble Nou (Barcelona)

Mesuraments d’humitat realitzades per detectar fonts i causes de la mateixa. Per fer-los s’ha utilitzat un mesurador d’humitat continguda als materials (higròmetre de material), un mesurador d’humitat i temperatura superficial (higròmetre ambiental) i un mesurador de temperatura superficial (mesurador làser de temperatura)

Gràcies a aquests mesuraments s’ha pogut demostrar que les humitats provenien principalment d’una font diferent a la humitat per capil·laritat i així el client ha pogut rebatre amb la companyia d’assegurances una qüestió de responsabilitats.

 

Higròmetre ambiental

Higròmetre de material

Mesurador làser de temperatura

Estat de la paret