ECO-PIS al Poblenou

Biohabita! ha assessorat la constructora EcoLab CanNova en aspectes de biohabitabilidad en la reforma integral d’un habitatge executat amb criteris de bio-construcció. EcoLab Cannova és una empresa constructora que treballa en l’àmbit de la bio-construcció i de les reformes ecològiques.

S’ha treballat especialment en aconseguir la biocompatibilitat de les instal·lacions elèctriques i de comunicació. Primer s’ha realitzat una campanya de mesuraments seguint el protocol SBM 2015 per identificar els riscos potencials procedents de les instal·lacions veïnes. Com a estratègia de correcció s’ha actuat sobre el propi habitatge però també s’ha establert un canal de comunicació amb els veïns per a informar-los de les mesures d’higiene tecnològica que podrien tenir en compte per a millorar el seu propi habitatge i el que és objecte de la reforma.

SANEJAMENT D’HUMITATS. L’habitatge està situat a uns baixos i quan es va iniciar l’obra de rehabilitació existien molts problemes d’humitats i fongs a les parets, que quedaven ocults per unes plaques de guix. Es va detectar que l’origen del problema era el mal estat de les instal·lacions de sanejament de l’edifici i es va realitzar una substitució integral de les canonades. Es van desmuntar les plaques de guix per a facilitar l’assecament de les parets, que es van repicar fins a deixar al descobert la pedra base dels murs.

MATERIALS NATURALS. La rehabilitació ha utilitzat materials naturals: arrebossats de calç, pintura de silicat, fusta tri-capa, parquet de bambú, recuperació i neteja de les bigues de fusta originals, tancaments exteriors de fusta tractada amb oli.

INSTAL·LACIONS i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. S’ha instal·lat un sistema de ventilació continua per garantir un aportació constant d’O2 i l’extracció del CO2 generat a l’interior.

Un sistema d’aero-tèrmia a baixa temperatura i alta eficiència energètica alimenta la climatització per terra radiant i l’aigua calenta sanitària. L’envidrament dels tancaments és amb cambra i baix emissiu per millorar l’eficiència energètica.

L’energia utilitzada és elèctrica provinent de fonts renovables, contractada a una cooperativa de consum d’energia verda (Som Energia).

 

ACN-1

ACN-2  ACN-5 ACN-4