EL 5G: ELS DIMECRES TECNOLÒGICS DEL COAC

QUÈ Els Dimecres Tecnològics del COAC: El 5G

ON Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

QUAN 27 de novembre de 2019

Biohabita! participa a través del Grup de Treball d’Arquitectura y Salut del COAC en l’organització d’una jornada informativa sobre la tecnologia 5G.

Per analitzar la tecnologia des del punt de vista de la salut tindrem a:

Elisabet Cardis, professora d’Investigació en Epidemiologia de la Radiació a ISGlobal. Amb anterioritat va ser cap del Grup de Radiació al IARC a Lió, on va coordinar estudis sobre radiació ionitzant i no-ionitzant durant més de 20 anys. Té una àmplia experiència en la coordinació i la participació en grans projectes internacionals de recerca sobre radiació.

Ceferino Maestú, Dr. en Medicina i Cirurgia. Director del Laboratori de Bioelectromagnetisme del Centro de Tecnologia Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Professor de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid en el Grau d’Enginyeria Biomèdica. Autor de més de 50 publicacions en revistes científiques i diversos llibres sobre els efectes de les radiacions electromagnètiques en els sistemes biològics. Membre de la European Bioelectromagnetics Association EBEA i de la Bioelectromagnetics Society  BEMS.

També hi participarà VODAFONE, per exposar les aplicacions del sistema i l’estratègia de les operadores, i la Fundació i2cat, encarregada de coordinar als diferents agents que a Barcelona estan impulsant el desenvolupament del 5G.