Biohabita! docents del Postgrau Arquitectura i salut. Escola Sert/ COAC

Dins de la primera edició del Postgrau Arquitectura i Salut de l’Escola Sert, Biohabita! ha liderat el mòdul 3, dedicat a les Instal·lacions biocompatibles: camps electromagnètics d’alta freqüència.

S’ha comptat amb la participació d’Alberto Bacigalupe, expert en apantallaments de SINRADIA.

S’ha realitzat una sessió teòrico-pràctica en la que s’han introduït els conceptes físics del fenomen i s’ha descrit el canvi de context ambiental que ha suposat la seva introducció a la tecnologia que utilitzem habitualment dins dels edificis.
S’han realitzat pràctiques de detecció i mesurament de fonts amb aparells i finalment s’han donat pautes d’actuació per disminuir l’exposició als camps electromagnètics d’alta freqüència.

La sessió s’ha dividit en 4 blocs:

Bloc 1: INTRODUCCIÓ
Objectiu: conèixer el fenomen i la seva rellevància per a la salut.

Bloc 2: PRÀCTIQUES
Objectiu: detecció de les fonts de radiació electromagnètica als entorns construïts.

Bloc 3: NORMATIVES I RECOMANACIONS
Objectiu: estat de les normatives i recomanacions existents

Bloc 4: EXPERIÈNCIES
Objectiu: aplicació pràctica de la tècnica de mesuraments i de l’aplicació d’hábits i sistemes pal·liatius.

 

Detecció de fonts externes

Apantallament

Sessió teórico-práctica