Inspecció visual de l’habitatge d’una persona amb síndrome de sensibilitat química múltiple per a la detecció de fonts a Lliçà d’Amunt (Barcelona)

INSPECCIÓ VISUAL

S’ha detectat un seguit de possibles fonts de contaminats de l’aire interior que tenen a veure amb els materials d’acabat, fusta aglomerada, segellants i microorganismes.

 

RECOMANACIONS

Contactar amb un expert en materials d’acabat biocompatibles pel segellat i tapat de materials susceptibles d’emanar químics. Eliminar los microorganismes.

Presència de microorganismes en bany

 

Fusta aglomerada sense segellar