mesurament complet d’electro-contaminació a un pis a l’Eixample (Barcelona)

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors extrems: 160 V/m a un despatx a causa d’un problema d’instal·lació elèctrica.

Referent als camps magnètics alterns tenim valors dèbilment significatius: 120 nT a un despatx a un despatx a causa de la proximitat d’aparells elèctrics.

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors forts: 160 µW/m2 a un despatx a causa del wifi d’un veí.

Referent als camps elèctrics continus tenim valors no significatius: 10 V a un dormitori.

Referent als camps magnètics continus tenim valors extrems: desviament de 26 µT a un lloc de treball a causa de la proximitat d’algun objecte metàl·lic del veí, la cadira i la taula amb estructures metàl·liques.

Referent a la radioactivitat tenim valors que no mereixen cap consideració: 0,4 impulsos/segon a un dormitori.

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

Camps elèctrics continus: hauríem d’estar per sota de 500 V i idealment per sota de 100 V

Camps magnètics continus: hauríem d’estar per sota d’una desviació de 2 µT i idealment per sota de 1 µT.

Radioactivitat: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 70% i idealment per sota de 50%.

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: revisar la instal·lació elèctrica i comprovar la presa de terra.

Ones electromagnètiques: parlar amb el veí i si no funciona realitzar apantallament.

Camps magnètics continus: separar-se de les masses metàl·liques.

COMPROVACIÓ DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ

Camps elèctrics alterns: el tècnic electricista va realitzar una anàlisi i posteriorment va actuar corregint la deficiència.

Mesurament d’altes freqüències

Mesurament de baixes freqüències

Mesurament de presa de terra