mesurament d’antenes de telefonia mòbil per opció de compra d’un pis a les Corts (Barcelona)

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors extrems: 7.700 µW/m2 a un dormitori a causa de les antenes de telefonia mòbil.

 

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2.

 

MESURES RECOMANADES

Ones electromagnètiques: Realitzar un apantallament de tots els tancaments opacs i de les obertures.

 

Mesurament d’altes freqüències amb antena a la vista