mesurament de camps i ones a l’ESCOLA DOVELLA

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Ones electromagnètiques provinents d’una antena de telefonia propera:

  • Coberta de l’edifici (pati): 2.000 µW/m²
  • 2ª planta: 200 µW/m²
  • 1ª planta: 170 µW/m²
  • Planta baixa: 85 µW/m²

 

Ones electromagnètiques provinents de la xarxa wifi interior:

  • 1ª planta: 7.000 µW/m² (passadís)/ 16 µW/m² (classe)
  • Planta baixa: 4.000 µW/m² (passadís)/ 4 µW/m² (gimnàs)

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Ones electromagnètiques: la referència de l’IEB es per a zones de descans, i hauríem d’estar per sota de 10 μW/m2, idealment per sota de 0,1 μW/m2, especialment en el cas d’ones polsades (telefonia mòbil i wifi).

La resolució 1815/2011 del Parlament Europeu recomana 0,1 μW/cm2 i amb tendència a buscar en un futur 0,01 μW/cm2.