mesurament de camps i ones a un ÀTIC DE L’EIXAMPLE

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

QUINES MESURES ES PRENDRAN?

COMPROVACIÓ DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent a Ones electromagnètiques al dormitori, els valors son molt elevats: 13.000 μW/m2.

Referent a camps elèctrics alterns (baixes freqüències) s’ha comprovat que la terra existent te un valor de resistivitat de 1-2 Ω. No s’han mesurat els camps elèctrics alterns.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Ones electromagnètiques: hauríem de estar per sota de 10 μW/m2 i de manera ideal per sota de 0,1 μW/m2.

La resistivitat de la presa de terra hauria d’estar per sota de 6 Ω.

 

QUINES MESURES ES PRENDRAN?

Per a les ones electromagnètiques es realitzarà un apantallament a la façana que dóna a la font (antenes de telefonia mòbil).

La instal·lació elèctrica es completarà fent arribar cables de presa de terra a tots els punts, mesura que hauria de ser suficient per obtenir uns valors satisfactoris de camps elèctrics alterns.

 

COMPROVACIÓ DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ

Per a les ones electromagnètiques, al dormitori s’ha mesurat un valor de 420 μW/m2. D’aquest valor hi havia una quantitat de ones pulsades de 45 μW/m2. S’han detectat les fonts d’aquests valors en la banda de freqüències DECT. Es tracta de dos telèfons fixos sense fils de dos veïns diferents.

 

MSA-MESURAMENT & ANTENA-WEB

Medición de altas frecuencias/ antena de telefonia móvil

 

MSA-APANTALLAMENT EXTERIOR HF-WEB

Apantallamiento de fachada/ malla metálica