mesurament de camps i ones a un pis a Diagonal Mar, Barcelona

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

MESURES RECOMANADES

COMPROVACIÓ DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode per inducció corporal, tenim valors extrems: 6000 mV a un dormitori.

Referent als camps magnètics alterns tenim valors no significatius: 17 nT a un dormitori.

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors forts: 83 µW/m2 a un dormitori, causats principalment pel wifi de veïns i antenes de ràdio i televisió de l’entorn.

 

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 mV i idealment per sota de 10 mV.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: Instal·lar relés per a les línies elèctriques dels dormitoris.

Ones electromagnètiques: Són valors baixos típics de la tecnologia actual provinents de diverses fonts diferents i que es sumen donant un valor aparentment elevat. Els valors per separat es consideren poc rellevants. Per tant no es recomana cap actuació.

 

COMPROVACIÓ DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ

Camps elèctrics alterns: Quan es van desconnectar els magnetotèrmics dels dormitoris els valors van baixar a 35 Vm.