mesurament de camps, ones i radiacions a un HABITATGE A SANT GERVASI

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

MESURES RECOMANADES

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors extrems (26 V/m dorm 3) principalment causat pel fet que la presa de terra no està connectada a l’habitatge.

Referent als camps magnètics alterns tenim valors dèbilment significatius (70 nT dorm 1) degut a la proximitat d’un emissor d’aquests camps, segurament un veí.

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors forts (176 i 240 µW/m2 als dorms 2 i 3) principalment pel wi-fi d’un veí.

Referent a los camps elèctrics continus tenim valors que no mereixen cap consideració (21 V al dorm 1) a causa de no existir materials sintètics que es puguin carregar electrostàticament.

Referent als camps magnètics continus tenim valors extrems (desviament de 12 i 17 µT als dorms 1 i 3) a causa de matalassos amb material ferromagnètic o molles.

Referent a la radioactivitat tenim valors que no mereixen cap consideració (0,38 i 0,43 impulsos/seg al dorm 1) al no tenir materials radioactius.

 

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

Camps elèctrics continus: hauríem d’estar per sota de 500 V i idealment per sota de 100 V

Camps magnètics continus: hauríem d’estar per sota d’una desviació de 2 µT i idealment per sota de 1 µT.

Radioactivitat: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 70% i idealment per sota de 50%.

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: connectar la presa de terra de l’edifici i apantallar la paret amb el veí.

Camps magnètics alterns: Allunyar el llit de la paret del veí.

Ones electromagnètiques: Apantallar dormitoris

Camps magnètics continus: substituir els matalassos actuals per uns sense material ferromagnètic.