mesurament de camps, ones i radiacions a un HABITATGE A SARRIÀ-SANT GERVASI

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

MESURES RECOMANADES

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors forts: 9 V/m a un dormitori.

Referent als camps magnètics alterns tenim valors extremadament significatius: 280 nT a un dormitori degut a la proximitat d’una caldera del propi pis.

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors forts: 150 µW/m2 a un dormitori, provocats principalment pel telèfon sense fils d’un veí.

Referent a los camps elèctrics continus tenim valors extrems: -3500 V a un dormitori a causa d’un peluix al llit.

Referent als camps magnètics continus tenim valors extrems: desviament de 19 µT a un dormitori a causa de matalassos amb material ferromagnètic o molles.

Referent a la radioactivitat tenim valors que no mereixen cap consideració: 0,39 impulsos/seg a un dormitori.

 

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

Camps elèctrics continus: hauríem d’estar per sota de 500 V i idealment per sota de 100 V

Camps magnètics continus: hauríem d’estar per sota d’una desviació de 2 µT i idealment per sota de 1 µT.

Radioactivitat: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 70% i idealment per sota de 50%.

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: apantallar parets en contacte amb els veïns.

Camps magnètics alterns: Allunyar el llit de la paret de la cuina.

Ones electromagnètiques: Apantallar dormitoris o contactar veí per proposar canvi de telèfon sense fils per un altre que no emeti.

Camps elèctrics continus: allunyar el peluix o vestir-ho amb roba que no es carregui electrostàticament.

Camps magnètics continus: substituir els matalassos actuals per uns sense material ferromagnètic.

 

MMV-IMG_1581-web

Detecció d’altes freqüències provinents de fora de l’habitatge