MESURAMENT DE COVs A L’SLOWBUILDING BARCELONA

Biohabita! hem mesurat la concentració de 129 compostos orgànics volàtils (COVs) a l’aire interior del SLOW BUILDING BARCELONA, edifici d’oficines construit per HAUS HEALTHY BUILDINGS, constructora especialitzada en edificis saludables, promogut per MARCOVE i disenyat per l’estudi d’arquitectes BAILO-RULL.

L’objetiu del mesurament era verificar l’acompliment dels paràmetres de qualitat d’aire exigits per la certificació alemanya per a construccions sostenibles DGNB.

Els mesuraments (en 8 punts diferents de l’edifici) van ser realitzats per l’especialista en mesuraments de bioconstrucció de Biohabita! i les mostres van ser analitzades pels Laboratorios Himalaya.

Els valors de concentració per a tots els 129 components analitzats es van mantenir dins del rang exigit per DGNB.

 

 

Presa mostra aire. Punt 01

Presa mostra d’aire. Punt 02

©Duccio Malagamba