Mesurament de gas radó a un soterrani al barri de Sant Martí, Barcelona

Mesurament de gas radó a un local situat en un semisoterrani del barri de Sant Martí (Barcelona).

Els valors de referència segueixen el SBM2015 de l’IBN.

QUINS VALORS HEM TROBAT?
Referent al gas radó tenim valors orts: 468 Bequerels al local.

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR
Gas radó: hauríem d’estar per sota de 60 Bequerels i idealment per sota de 30 bequerels.

MESURES RECOMANADES
Gas Radó: a l’hora de fer una reforma colocar una làmina antiradó a la solera. Fer ventilacions diàries.