mesurament de la RADIOACTIVITAT emesa per tres RAJOLES

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR?

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent a la radioactivitat emesa per la primera rajola, els valors són insignificants: 7% d’increment del valor de fons.

Referent a la radioactivitat emesa per la segona rajola, els valors són insignificants: 13% d’increment del valor de fons.

Referent a la radioactivitat emesa per la tercera rajola, els valors són insignificants: 43% d’increment del valor de fons.

 

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR?

Radioactivitat: hauria d’estar per sota del 70% i idealment del 50% d’increment sobre el valor de fons.

 

MTP-baldosa 1-web

Rajola 1

 

MTP-baldosa 2-web

Rajola 2

 

MTP-baldosa 3-web

Rajola 3