Mesurament de PERTORBACIONS GEOFÍSIQUES a un habitatge a Barcelona

Biohabita! ha estat contractada per realitzar un assessorament de biohabitabilitat a un edifici plurifamiliar d’habitatges. Una de les famílies d’aquest edifici ha sol·licitat un mesurament de pertorbacions geofísiques als dormitoris amb l’objectiu de situar els llits en una zona òptima.

A la gràfica es pot veure l’única zona que presenta pertorbacions i en la qual no s’hauria de situar cap llit.

 

Gràfica obtinguda amb escintil·lador (comptador de centelleig)

Zona amb pertorbacions detectades