mesurament de preexistències d’electro-contaminació per a la REFORMA D’UN PIS a Sant Gervasi.

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR?

QUINES MESURES ES PRENDRAN?

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent a Ones electromagnètiques al dormitori principal, els valors són molt elevats: 1.400 μW/m2.

Referent a camps elèctrics alterns (baixes freqüències) amb el mètode lliure de potencial, els valors obtinguts a 3 dormitoris són elevats: 2,7-5,8 V/m.

 

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR?

Ones electromagnètiques: haurien d’estar per sota de 10 μW/m2 i idealment per sota de 0,1 μW/m2.

Camps elèctrics alterns: presos amb el mètode lliure de potencial, haurien d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

 

QUINES MESURES ES PRENDRAN?

Per a les ones electromagnètiques, s’executarà un apantallament a una façana i un altre apantallament sobre el veí situat a sota d’un dels dormitoris

Pels camps elèctrics alterns s’executarà un apantallament a les parets mitgeres amb el veí en el que es detecta la font.

MSA-TURÓ-DSC04761-web