mesurament d’ones electromagnètiques a una escola de Montjuic (Barcelona)

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors extrems: 9.700 µW/m2 a una aula a causa de diferents fonts de radiació, tant internes de l’edifici (wifi), com externes (antenes de telefonia).

 

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2.

 

MESURES RECOMANADES

Ones electromagnètiques: desconnectar el wifi a les hores que no sigui necessari i apantallar les façanes de les aules.