mesurament per valorar una compra de parcel·la sobre una línia de metro (Barcelona)

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR

MESURES RECOMANADES

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps magnètics alterns tenim valors dèbilment significatius: 45 nT a la parcel·la. Els pics de camp magnètic registrats en el moment de pas dels combois de metro eren molt dèbils a causa de la distància de mesurament.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

 

MESURES RECOMANADES

Camps magnètics alterns: s’han registrat valors baixos i per tant no cal aplicar cap mesura.