Mesuraments a un habitatge per una persona amb símptomes de sensibilitat química múltiple a Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors extremadament significatius: 36,5 V/m al dormitori.

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors forts: 300 µW/m2 al despatx degut a les emissions del wifi.

Referent a la concentració de Formaldehid al dormitori, s’ha fet un test orientatiu i s’han trobat valors extrems: entre 125 i 250 µg/m3 al dormitori degut als nous armaris instal·lats en una reforma.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2 en el cas de persones sensibles.

Formaldehid: hauríem d’estar per sota de 50 µg/m3 i idealment per sota de 20 µg/m3.

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: revisió de la instal·lació elèctrica per part d’un electricista especialista en instal·lacions biocompatibles.

Ones electromagnètiques: Connectar el wifi únicament quan s’hagi de d’utilitzar.

Formaldehid: fer ventilacions periòdiques i segellar possibles infiltracions de la fusta conglomerada de l’armari.

 

Test de formaldehid a una habitació