Mesuraments a un local en reforma per allotjar oficines a l’Eixample de Barcelona

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors forts: 97 µW/m2 al local degut a un wifi veí.

Referent al gas radó tenim valors que forts: 78 Bq (bequerel) al local.

Referent a les pertorbacions geofísiques mesurades amb el mètode de la pertorbació de la radiació terrestre tenim valors no significatius: < 10% de variació al local.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2 en el cas de persones sensibles.

Gas radó: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 60 Bq i idealment per sota de 30 Bq.

Pertorbacions Geofísiques: hauríem d’estar per sota de 20 % i idealment per sota de 10 % de variació.

 

MESURES RECOMANADES

Ones electromagnètiques: consensuar amb el veí una reducció de l’emissió o apantallar.

Gas radó: donat que el mesurament s’ha pres en una situació diferent a la d’us (menor ventilació a l’estar tancat), es recomana realitzar un nou mesurament amb el local amb ús, moment en el qual s’espera que tindrà una mínima ventilació i els valors obtinguts seran representatius de la significació de la presència de radó per a la salut de les persones usuàries.