Qualitat de l’aire, electroclima i microbiologia al Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura. Escola Sert/ COAC

Dins del Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura de l’Escola Sert, Biohabita! ha impartit la sessió dedicada a casos pràctics de biohabitabilitat. S’hi han descrit diferents situacions que afecten la qualitat de l’aire interior (COVS, CO2, partícules, etc.), l’electroclima (camps, ones i radiacions) i la microbiologia (fongs, bacteris i al·lèrgens) i que Biohabita! s’ha trobat en habitatges i oficines els darrers anys.

 

Mesurament d’aire en una oficina

Mesurament de camps magnètics a un centre docent

Humitat i concentració de fongs en un habitatge