Quin és l’entorn natural de les persones? A l’Institut Barri Besòs de Barcelona

Urbanisme, arquitectura i salut: quin és l’entorn natural de les persones? A l’Institut Barri Besòs.

La ciutat més antiga que s’ha identificat és de fa 9.000 anys, a l’actual Turquia, però la primera xarxa de ciutats es considera que apareix fa 7.000 anys a Mesopotàmia. Malgrat això, la majoria d’activitats es seguiran realitzant en espais exteriors fins que a mitjans segle XVIII comença la revolució industrial i amb ella un gradual desplaçament de les activitats humanes cap als espais interiors. Actualment, als països anomenats desenvolupats, les persones es considera que passen el 90% dels temps dins d’espais interiors.

El gènere Homo ha viscut principalment en espais exteriors 2.790.000 anys… Quin és l’entorn natural de les persones? Dissenyem espais interiors però no hem d’oblidar que el nostre cos i el nostre metabolisme ha passat la major part de la seva evolució a l’exterior: des del punt de vista de la salut, el millor interior s’emmiralla en l’espai exterior.

La setmana del 13 al 17 de desembre de 2021, Biohabita! Conjuntament amb el Departament de Ciències Socials de l’Institut Barri Besòs ha desenvolupat una sessió de tallers sota el títol de L’arquitectura i l’urbanisme són dos factors que influeixen en la salut de les persones. S’ha volgut posar de manifest com les decisions urbanístiques i arquitectòniques tenen una importància decisiva en la definició del benestar, confort i salut de les persones que habiten les ciutats. S’ha debatut com el concepte de salut, ciutat saludable, supera àmpliament la noció de salut física per abastar també el benestar, la inclusivitat, l’accessibilitat, l’empatia entre col·lectius diferents, les relacions socials equitatives, etc.

Als tallers els estudiants han treballat en grup per reflexionar sobre les diferents maneres que tenim d’habitar les ciutats i els edificis.

En una primera sessió s’han recollit alguns exemples històrics de com decisions o propostes d’urbanisme i arquitectura han influït en l’aire, l’aigua i la llum dels nostres entorns construïts.

En una segona sessió s’han descrit un seguit de factors ambientals sobre els que l’urbanisme i l’arquitectura poden influir per crear entorns saludables: aire, llum, bioelectricitat, confort tèrmic, so, activitat, aigua i materials.

Les sessions s’han dinamitzat amb preguntes-respostes en paral·lel al taller amb l’aplicació Menti.

L’objectiu és introduir una perspectiva diferent a l’hora de treballar la geografia i la història: com la salut s’ha tingut en compte històricament en el disseny de les ciutats i quins factors s’haurien de tractar per tenir actualment ciutats saludables.

Aquestes sessions han rebut una subvenció dins la Convocatòria General de Subvencions 2021 de l’Ajuntament de Barcelona, dins l’àmbit d’Ecologia, urbanisme i mobilitat inclòs al programa de Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme amb perspectiva de gènere que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, segura, saludable i sense barreres.