Reforma, ampliació i rehabilitació energètica d’un habitatge amb criteris de sostenibilitat: MILLOREM EL CONSUM I LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA!

Projecte de reforma, ampliació i rehabilitació energètica d’un habitatge entre mitgeres a Sant Feliu de Llobregat. Es reforma la planta baixa i s’agegeix una planta pis.

Es planteja seguir dos criteris d’actuació:
primer que la rehabilitació de l’habitatge serveixi per implementar millores passives i actives a l’edifici que millorin l’eficiència energètica i redueixin el consum d’energia primaria.
Segon, reformar el programa funcional de l’habitatge per adaptar-lo a les necessitats dels nous propietaris i millorar-ne les condicions d’habitabilitat i d’accessibilitat.
El resultat de l’actuació ha estat el següent:

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI:
77,38% de millora! S’ha passat d’emetre 45,1 kg CO2/m2 any a emetre 10,2 kg CO2/m2 any.

CONSUM D’ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE:
75,27% de millora! S’ha passat d’un consum de 244,20 kWh/m2 any i qualificació E a 60,4 kWh/m2 any, pujant la seva qualificació fins a B.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ:
81,25% de millora! S’ha passat de 135,5 kWh/m2 any a 25,4 kWh/m2 any.

Aquesta millora tant important permet als propietaris optar a demanar un ajut al fons Next Generation de fins el 80% del pressupost invertit en les obres de rehabilitació.

I encara hi ha marge de millora! Es recomana als propietàris que en un futur millorin la producció d’aigua calenta (ACS) i afegeixin contribucions energètiques amb la col·locació de plaques fotovoltaiques, per arribar a obtenir una qualificació A, que es el que hauríem d’aspirar a tenir tots els habitatges.

#CanviClimàtic #Eficiència energètica #Sostenibilitat #ConfortTermic #FonsNextGeneration

Etiqueta abans de la reforma

Etiqueta després de la reforma