Subvencions IMPULSEM 2020

Biohabita! ha rebut una subvenció dins del programa IMPULSEM 2020, per a l’impuls socioeconòmic del territori, atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, per a la realització d’una sèrie de tallers sota el nom Saps tot el que passa quan parles pel teu mòbil?

Amb aquest taller es vol promoure la pràctica del consum responsable als centres educatius, implicant a diferents actors de la comunitat educativa  i de l’entorn proper (família, etc.) i esta especialment centrats en l’ús d’un productes i una pràctica molt presents a la quotidianitat dels centres: la telefonia mòbil.

El projecte treballa el consum responsable a les escoles: hàbits de consum de la tecnologia mòbil per part dels adolescents. Uns hàbits que massa sovint els adquireixen sense informació i per tant de manera acrítica sense possibilitat d’obrir àmbits de reflexió, provocant que no siguin conscients de totes les implicacions que porten associades. Aquesta situació no afecta només els adolescents sinó que les seves famílies tampoc han tingut un accés informat a la tecnologia mòbil. Per aquesta raó el taller va més enllà de les persones per les que es destina el projecte, adolescents entre 12 i 14 anys acompanyat pels seus docents, i se’ls implica perquè transmetin el nou coneixement a les pròpies famílies i cercles d’amistat, incloent d’aquesta manera la totalitat de la comunitat educativa.

El projecte vol donar també resposta a un increment en l’ús de la tecnologia mòbil entre els infants i adolescents arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID19 i la necessitat d’utilitzar eines de comunicació i educació de manera remota.