Trobada BIHHO 2018

BIHHO, el grup d’especialistes en mesuraments de Baubiologie del IEB es va reunir a Lleida els dies 13, 14 i 15 d’abril de 2018. Carlos Sentmenat, membre de Biohabita i de BIHHO va assistir a aquesta trobada. Es va avançar en la formalització legal del grup i es van compartir experiències i documents interessants.