Colors i lletres: porta a l’Institut Barri Besòs

Què és aquest edifici? Per on s’entra? Aquestes preguntes ja no seran tant habituals. Amb la intervenció sobre l’entorn que implica la nova porta i l’ús que s’hi fa del color es dóna visibilitat a l’edifici i es promou el wayfinding: guiar les persones a través de l’ambient físic per millorar la seva comprensió i experiència de l’espai.

Biohabita! Ha dissenyat la nova porta de l’Institut Barri Besòs, conjuntament amb Metalistería Gil, de Sabadell.

Aprofitant el logo de l’Institut i els seus colors s’ha fabricat una porta corredissa de gran dimensió que vol ser un element amb els que l’alumnat, professorat i tot el personal del centre s’hi sentin identificats.