Una porta per a l’Institut Barri Besòs

Biohabita! Ha dissenyat la nova porta de l’Institut Barri Besòs, conjuntament amb Metalistería Gil, de Sabadell.

Què és aquest edifici? Per on s’entra? Aquestes preguntes ja no seran tant habituals. Amb la intervenció sobre l’entorn que implica la nova porta i l’ús que s’hi fa del color es dóna visibilitat a l’edifici i es promou el wayfinding: guiar les persones a través de l’ambient físic per millorar la seva comprensió i experiència de l’espai.

Aprofitant el logo de l’Institut i els seus colors s’ha fabricat una porta corredissa de gran dimensió que vol ser un element amb els que l’alumnat, professorat i tot el personal del centre s’hi sentin identificats.