Mesurament de fonts d’electro contaminació i qualitat d’aire a una casa a Sant Iscle de Vallalta (Barcelona)

Mesurament de fonts d’electro contaminació i qualitat d’aire a una casa a Sant Iscle de Vallalta (Barcelona).

Els valors de referència segueixen el SBM2015 de l’IBN, en el cas dels COV se segueixen els de Kaiterra.

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns, mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors forts: 9,6 V/m a un dormitori, degut a presa de terra defectuosa.

Referent als camps magnètics alterns, tenim valors dèbilment significatius: 38 nT a un dormitori.

Referent a les ones electromagnètiques, tenim valors forts: 810 µW/m2 a un dormitori, degut al wifi del router del propi habitatge.

Referent als camps elèctrics continus, tenim valors extrems: 2.400 V a un dormitori, a causa d’una manta de teixit sintètic.

Referent als camps magnètics continu, tenim valors forts: desviament de 8,9 µT a un dormitori, a causa de l’estructura ferromagnètica d’un llit.

Referent a la radioactivitat, tenim valors que no mereixen cap consideració: -12,8% d’augment de tassa d’impulsos, a un dormitori.

Referent al gas radó, tenim valors que forts: 206 Bequerels al dormitori principal degut a la composició del terreny.

Referent a la humitat relativa, els valors al dormitori principal són forts en moments puntals: >70%, degut al microclima/vegetació de l’exterior.

Referent a la concentració de CO2, els valors són fortament significatius en algun moment esporàdic: 1.400 ppm al dormitori principal, degut a la respiració de persones en un període sense ventilar.

Referent a la concentració de Formaldehid els valors són extremadament significatius en algun moment esporàdic: > 300 µg/m3 en el dormitori principal.

Referent a la concentració de COVs els valors són «malignes» segons la taula de Kaiterra: > 5500 ppb al dormitori principal.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Els valors de referència segueixen el SBM2015 de l’IBN, en el cas dels COV se segueixen els de Kaiterra.

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

Camps elèctrics continus: hauríem d’estar per sota de 500 V i idealment per sota de 100 V.

Camps magnètics continus: hauríem d’estar per sota d’una desviació de 2 µT i idealment per sota de 1 µT.

Radioactivitat: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 70% i idealment per sota de 50%.

Gas radó: hauríem d’estar per sota de 60 Bequerels i idealment per sota de 30 bequerels.

Humitat relativa: hauríem d’estar entre 30 i 70 % HR i idealment entre 40 i 60% HR.

CO2: Hauriem d’estar per sota de 1.000 ppm i idealment per sota de 600 ppm

Formaldehid: Hauriem d’estar per sota de 100 µg/m3 i idealment per sota de 50 µg/m3.

COVs: hauriem d’estar per sota de 660 ppb i idealment per sota de 2.200 ppb segons Kaiterra.

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: reparació de la presa de terra a càrrec d’un electricista.

Ones electromagnètiques: Desconnectar router com a mínim durant les hores de descans.

Camps elèctrics continus: no fer servir la manta durant les hores de descans.

Camps magnètics continus: substituir la base del llit per una altra sense material ferromagnètic.

Radó: ventilar de manera freqüent.

CO2: dormir amb la porta oberta i idealment amb la finestra oberta.

Formaldehid: evitar insecticides.

COVs: evitar insecticides.