MILLORA LA TEVA OFICINA: CONFORT TÈRMIC!

Saps que el confort tèrmic és un dels factors principals per determinar el nostre grau de satisfacció a l’espai de treball*?

Què vol dir confort tèrmic?
A nivell tèrmic hi ha un constant procés metabòlic d’equilibri entre la calor produïda pel nostre cos i la seva dissipació a l’entorn.
Si l’entorn té unes condicions compatibles amb les que marquen el benestar del nostre cos, llavors tenim confort i no afectem la nostra salut.
El confort tèrmic depèn de 6 factors, els 4 primers es relacionen amb l’espai on estem, els dos últims són personals**:

1. la temperatura de l’aire
2. La temperatura de les superfícies que ens envolten
3. la velocitat de l’aire (els corrents d’aire interiors)
4. la humitat
5. la taxa metabòlica (la quantitat d’energia que utilitzem en un lapse de temps determinat)
6. el tipus de vestimenta (sí, la roba que portem a sobre!)

Si no hi ha confort tèrmic… com afecta la nostra salut?
El disconfort tèrmic provoca que el nostre cos reaccioni per adaptar-se a l’ambient interior provocant sovint el que s’anomena estrès metabòlic i que porta a malestar, cansament i intranquil·litat.
El confort tèrmicés un dels factors principals per determinar el nostre grau de satisfacció a l’espai de treball.

Quin és l’objectiu que hem de perseguir?
Un ambient interior tèrmic a on els paràmetres que el determinen siguin el suficientment estables i adaptats al nostre metabolisme per a que el nostre cos necessiti una mínima quantitat d’energia per adaptar-se a l’ambient que l’envolta.

Des de Biohabita! us podem ajudar:
A identificar i implementar estratègies per aconseguir el confort, que passen tant per la selecció de sistemes de climatització, protecció solar, etc. com per l’establiment d’hàbits per a les persones usuàries.
Per començar hem de saber com és el context tèrmic del nostre espai de treball, mesurant la temperatura superficial i de l’aire, la humitat relativa, la ionització de l’aire i la detecció de microbiologia.

Mira aquest vídeo!

*Frontczak M, Wargocki P. Literature survey on how different factors influence human comfort in indoor environments. Building and Environment. 2011;46(4):922-937.

**Fanger PO. Assessment of man’s thermal comfort in practice. Br J Ind Med. 1973;30(4):313-324.

Photo by Kira auf der Heide on Unsplash

Photo by Kira auf der Heide on Unsplash