Assessorament en arquitectura saludable

Difusió i formació

Mesuraments

La biohabitabilitat és la disciplina que tracta de manera global la capacitat que tenen els espais habitats per fomentar la vida saludable. Es prenen com a guia els criteris establerts per la Baubiologie per aconseguir una arquitectura saludable.

Els serveis d’assessorament es fan per detectar tots aquells factors que afecten negativament els paràmetres de biohabitabilitat i amb l’objectiu d’implementar un protocol d’actuació per corregir-los i aconseguir una arquitectura saludable, sempre amb la participació activa de les persones usuàries.

Som Assessoria en Bioconstrucció IEB, reconeguda per l’Institut Espanyol de Baubiologie amb el número 15/01.

Paràmetres de salut i benestar

Assessoria en espais i projectes

El treball d’assessorament parteix d’una auditoria de la situació de l’espai en relació amb la salut dels usuaris que inclou una campanya de mesuraments per a detectar dades objectivables seguida d’un informe que les descriu i analitza per proposar millores.

Les conclusions són presentades a les persones usuàries per apoderar-les i que elles mateixes siguin protagonistes de la millora del espai on viuen o treballen.

Dirigit a totes aquelles persones, col·lectius, empreses o institucions que volen millorar el seu espai d’habitatge o de treball des del punt de vista de la salut.

Anàlisi del projecte especialment centrada en els materials i els sistemes proposats per detectar la seva possible influència en la salut seguit d’un informe amb proposta de millores.

Dirigit a tècnics redactors de projectes d’arquitectura o edificació, empreses constructores i promotors (cooperatives, públics, privats o individuals).

Assessorament a projecte/ fase bàsic

Assessorament a projecte/ fase executiu

Assessoria en biologia de l’hàbitat de l’IEB

Com a assessoria en bioconstrucció oficial de l’IEB realitzem l’assessorament a projectes seguint els criteris i protocols de l’Institut Espanyol de Baubiologie.

Les 25 pautes de la bioconstrucció-biologia de l’hàbitat (25 Leitlinien der Baubiologie)

Well Building Standard

Les característiques dels nostres espais de treball i les relacions entre les persones que hi interactuen influeixen alhora en la salut i afecten els resultats de la feina.

Us ajudem a aconseguir ambients interiors òptims i entorns de treball que propiciïn interaccions i dinàmiques físicament, mentalment i emocionalment saludables per a les persones que hi treballen.

Millora de la salut en entorns laborlals: l’espai i les persones